חדלות פירעון - עו"ד ליאור שבי

האם עדיף להגיע להסדר חוב / הסדר נושים ללא הליך של פשיטת רגל? קראו

במהלך תקופת משבר הקורונה, אנשים ועסקים רבים נכנסו לחובות כבדים והגישו בקשה לפשיטת רגל (חדלות פירעון). למעשה, במהלך התקופה שבין ינואר לנובמבר 2020 ראינו עלייה של כ-41% במספר הבקשות לפשיטת רגל, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כמובן שלמשבר הייתה השפעה רבה על העלייה במספר הבקשות.

אך נדמה כי אנשים רבים אינם מבינים את ההשלכות של פשיטת רגל, כמו אורך התהליך, ההגבלות הרבות שמוטלות על פושט הרגל, הגבלות על פעולות כלכליות עתידיות, על נטילת אשראי וכן הלאה. לכן, חייבים רבים אינם ממצים את כל האפשרויות האחרות לפני שהם מגישים בקשה לפשיטת רגל.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 אשר נכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2019, מנסה לעגן בחוק את היכולת של חייבים להגיע להסדר חוב שיאפשר להם להתחיל "דרך חדשה" על ידי "מחיקת" חלק מהחובות, וקבלת הפטר על יתרת החובות, וזאת בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב – לעתים גם מבלי להגיע למצב של פשיטת רגל / חדלות פירעון.

האם החוק מאפשר להגיע להסדר חוב / הסכם נושים ללא פשיטת רגל?

כאמור, פשיטת הרגל הוחלפה לאחר רפורמה בהליכי פשיטת רגל, על ידי חוק חדלות פירעון, בספטמבר 2019. לפני כניסתו של החוק החדש לתוקף, מחיקת החובות ללא פשיטת רגל נעשה בהתאם לסעיף 19א' בפקודת פשיטת הרגל. סעיף זה בא לאפשר לחייב להירשם כפושט רגל ולמחוק את החובות גם ללא פתיחת הליכי פשיטת רגל.

גם במסגרת החוק הנוכחי שהחליף את פשיטת הרגל, קיימת אפשרות לחייב להגיע להסדר חוב מול נושיו, ללא קיום הליך מלא (עם השלכותיו השונות), מתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בהתאם לסעיף 321 לחוק כאמור. מדובר בתהליך דומה, אך השם שונה. בפקודת פשיטות הרגל ההליך נקרא 'הסדר נושים' ואילו בחוק חדלות פירעון מדובר ב'הסדר חוב'.

היתרונות של הסכם נושים (הסדר חוב) ללא פשיטת רגל

כפי שצוין, במצבים מסוימים, הסדר הנושים מאפשר לחייב לצאת "לדרך חדשה" ולבצע מחיקת חובות גם ללא הליך של פשיטת רגל או חדלות פירעון בשמה החדש. כמעט תמיד יהיה עדיף להימנע מלהיות מוגדר כפושט רגל שכן קיימות השלכות רבות להגדרה זו.

חלק מן ההשלכות של פשיטת רגל, שנחשב לתהליך ארוך ומייגע, הן מכירה וחלוקה של נכסיו של החייב, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על פעילותו הבנקאית של החייב, הגבלה על פעילות כרטיסי האשראי של החייב ועוד הגבלות. באמצעות הסדר חוב, ניתן להימנע מכל ההשלכות שצוינו.

חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד מנוסה, שכן על מנת להגיע להסדר חוב, שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים בהליך חדלות פירעון, על החייב להגיע להסכמה עם הנושים. צריך לנהל משא ומתן אשר יאפשר לחייב להחזיר את החוב בהתאם ליכולתו הכלכלית, ועו"ד המתמחה בתחום חדלות הפירעון / פשיטת רגל והסדר חוב / הסדר נושים, יוכל להשיג עבור המיוצג את התנאים הטובים ביותר.

נגישות

להרשמה לניוזלטר החודשי שלנו:​

Call Now Buttonחייגו | Call