עו"ד ליאור שבי - תביעה נגזרת

תביעה נגזרת: מה עושים כשיש סכסוך בין בעלי מניות?

חברות רבות במשק מתפקדות בצורה מיטבית, על אף המשבר הכלכלי העולמי הנוכחי, ואף גורפות רווחים נאים. יש מצבים בהם הכל מתנהל על מי מנוחות ובהרמוניה מלאה, אך מה קורה כאשר נוצר סכסוך בין בעלי המניות, שמוביל בסופו של דבר לתביעה נגזרת?

אז מהי תביעה נזגרת? בגדול, מדובר על בעל מניות התובע בעל מניות אחר בשם החברה. סעיף 194 לחוק החברות קובע כי תביעה נגזרת היא תובענה משפטית שכל בעל מניות וכל דירקטור בחברה רשאים להגיש, אם התקיימו כל הוראות התביעה הנגזרת.

החברה כמרקחה

בסעיף 194(ב) נכתב: "המעוניין להגיש תביעה נגזרת יפנה לחברה בכתב וידרוש ממנה כי תמצה את זכויותיה בדרך של הגשת תובענה". כלומר, בעל המניות נדרש לנמק את עילת התביעה ומבקש שימצו את הההליכים בתוך החברה עצמה.

בסעיף 202 מוזכר כי בתביעה נגזרת כל הסדר או פשרה מצריך אישור של בית המשפט. אם התובע זוכה בתביעה נגזרת, הפיצוי ייכנס לחשבונה של החברה והתובע יקבל סכום קטן יחסית מהתביעה. בשל כך,  בחברה ציבורית הנסחרת בבורסה, לבעל מניות תהיה פחות מוטיבציה להגיש תביעה נגזרת כיוון שהפיצוי יגיע לחברה ורק חלק קטן אליו.

הבעייתיות של תביעה נגזרת

הזכרנו כי פשרה בתביעה נגזרת דורשת את אישורו של בית המשפט, אך בפועל הסכמי פשרה יכולים להיחתם גם באופן חשאי, מה שמוציא את העוקץ מהתביעה. תביעות רבות אינן מסתיימות בהכרעה ולכן במקרים רבים הצדדים מעדיפים להגיע להסדר ביניהם, ללא התערבות של בית המשפט. מצב כזה הוא בעייתי כיוון שאינו מתווה פסיקה ברורה בנושא.

המקרה של כלל ביטוח

דוגמה טובה לתביעה נגזרת קיבלנו בתחילת השנה. בחודש ינואר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד כלל ביטוח וחברי הדירקטוריון. הסיבה: הנפקת מניות בסכום של 593 מיליון ש"ח שביצעה החברה באותו זמן. הטענה הייתה כי דחיית ההצעה שהוגשה ע"י אלרוב נדל"ן גרמה לכלל ביטוח ולבעלי המניות נזק של 34 מיליון ש"ח.

במקרה אחר, חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל הגיש בקשה לתביעה נגזרת על סך 36.5 מיליון ש"ח נגד ההתאחדות עצמה, יו"ר ההתאחדות בעבר אבי לוזון ובעלי תפקידים נוספים. הסיבה שניתנה: "מעשיהם ומחדליהם בפרשה חמורה הכוללת הוצאת עשרות מיליוני שקלים מקופת ההתאחדות, שלא כדין, תוך ביצוע רישומים לא נכונים בדו"חות הכספיים בניסיון להסתיר את הוצאת הכספים".

לסיכום, ניתן לומר שלא כל מחלוקת בין בעלי מניות בחברה, ציבורית או פרטית, תגיע לכדי תביעה נגזרת. נהפוך הוא, תביעות כאלה הן נדירות למדי, אבל נוצרים מצבים שבהם צד אחד סבור שיש להפעיל את הכלי הזה נגד בעל מניות אחר ובשם החברה.

נגישות

להרשמה לניוזלטר החודשי שלנו:​

Call Now Buttonחייגו | Call