עו"ד ליאור שבי - כדאיות עסקה

טעות בכדאיות עסקה מהווה עילה לביטול הסכם? מקרי מבחן

לאחרונה פורסם ב"גלובס" על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת, שדחה תביעה של חברה שחתמה על עסקת מכר של קרקעות ביישוב פוריה. כעבור מספר שנים, בעלי מניות בחברה גילו כי מס השבח אותו צריך לשלם גבוה במיוחד וחזרו בהם. עם זאת, בית המשפט קבע כי טעות בכדאיות העסקה אינה נחשבת לעילה לגיטימית לביטול ההסכם.

מה אומר החוק?

טעות היא אחת מהעילות המאפשרות לבטל חוזה, זאת בשל "פגם בכריתת חוזה". בסעיף 14 בפרק ב' לחוק החוזים נכתב כי "מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה".

עוד נכתב שם: "מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה".

"טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן. "טעות", לעניין סעיף זה וסעיף 15 – בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה".

כלומר, מי שדורש לבטל את ההסכם צריך להוכיח את קיומה של טעות. טעות הנוגעת למצב הדברים בהווה או בעבר היא טעות שאינה קשורה לכדאיות העסקה, בשונה מטעות לגבי מצב עתידי. טעות הנוגעת לשווי הממכר היא טעות בכדאיות העסקה, להבדיל מטעות הנוגעת לתכונות הממכר או לתיאורו.

חוסר תום לב

ובחזרה למקרה בפוריה. ב-2014 חתמו יורשי הבעלים על זיכרון דברים למכירת המקרקעין ובהמשך חתמו על הסכמי מכר. לאחר מספר שנים, החברה הגישה תביעה לבטל את העסקה בטענה כי העסקאות שנחתמו בין יורשי הבעלים לרוכשים אינן מחייבות את החברה.

ליורשים הסתבר שמכירת המגרש נעשתה על ידי חברה והם ייאלצו לשלם מס שבח גבוה במיוחד, בנוסף למסים אחרים. הרוכשים טענו כי המוכרים החליטו לבטל את הסכמי המכר בחוסר תום לב על מנת לשפר את תנאי העסקה ולהגדיל רווחים. בית המשפט קבע כי אין לבטל את הסכם המכר וכי חוסר כדאיות העסקה גרמה למוכרים להתנער מההסכם.

לא רק נדל"ן

בשנת 2015 רוכשים טענו כי נמכרה להם סחורה שאין לה ערך לשימוש אישי או מסחרי ודרשו לבטל את ההסכם. הם טענו כי הוטעו וחתמו עליו בשל מצג שווא. בית המשפט קבע כי על הטוען טענת הטעיה "לעמוד בנטל מוגבר להוכחתה". על מנת להוכיח פגם בחוזה שהוא תוצאת הטעיה, יש להוכיח קשר סיבתי כפול: בין ההטעיה לטעות ובין הטעות להתקשרות בחוזה. גם כאן בית המשפט החליט לא לבטל את ההסכם.

חשוב לבחון מראש את השלכות המיסוי

בית המשפט הבהיר באופן חד משמעי כי טעות בכדאיות העסקה אינה עילה לביטול הסכם באופן אוטומטי. מוכרים שחותמים על הסכם מכר חייבים לבדוק מראש את השלכות המיסוי על מנת שלא יגיעו למצב בו הם דורשים מבית המשפט לבטל את ההסכם.

נגישות

להרשמה לניוזלטר החודשי שלנו:​

Call Now Buttonחייגו | Call