עיקול חברה צד ג'

הרמת מסך בהוצאה לפועל

נניח ואתם ספקים של שירות מסוים, וסיפקתם שירות עסקי לחברה מסוימת. כפי שקורה לא פעם, החברה לא שילמה לכם על השירות, וכעת אתם מבקשים לפתוח נגד החברה תיק בהוצאה לפועל לצורך גביית החוב. תוך כדי פתיחת התיק, נראה שהחברה רוקנה מנכסים, ולא יהיה מה לעקל כדי להבטיח את תשלום החוב. עם זאת, נראה שהבעלים של אותה חברה מחזיק בחברות נוספות בבעלותו, כאשר הפעילות העסקית שלהן נראית זהה, "אותה הגברת בשינוי אדרת", ויש חשש שהנכסים מן החברה שחייבת לכם תשלום הועברו אליהן. האם תוכלו לפעול ישירות נגד הבעלים או החברות הנוספות בבעלותו?

ביצוע גבייה ישירות מן הבעלים של חברה בע״מ, מכונה ״הרמת מסך״. כדי לקבל אישור מבית המשפט לבצע הרמת מסך, יש לבסס תשתית עובדתית של ניצול האישיות המשפטית הנפרדת של החברה על ידי הבעלים שלה. עם זאת, טענה לפיה יש לבצע הרמת מסך כנגד בעלים של חברה בע״מ היא טענה כבדת משקל, שהרי לאור הרציונלים של המנגנון המשפטי של הפרדה בין חברה בע״מ לבין הבעלים שלה, החוק מגן על ההפרדה הזאת אלא אם יש חשש סביר שהיא נוצלה לרעה. 

בהלכת רע"א 510/00 ח. רשף קבלנים בע"מ נ' אילנה ענבר, אישר בית המשפט העליון כי כאשר רוצים להטיל עיקול נגד חברה צד ג' להליך, והחברה החייבת וחברת הצד-ג' הן חברות הקשורות יחדיו באשכול חברות, שהוקמו ונוהלו בידי אותם בעלים, והן ישות כלכלית-עסקית בעלות הפרדה מלאכותית ביניהן, בית המשפט יכול להטיל עיקול על נכס שנמצא בבעלות של נכס חברה-צד ג׳. 

בבר"ע (ת"א) 2417/05, גל יעד בע"מ נ' ט.א. מכונות מזון וקידוד בע"מ, הורחבה הלכת רשף קבלנים גם להטלת עיקול על חברה צד ג׳, גם במצב בו לא רק מדובר בחברות הקשורות יחדיו באשכול חברות, אלא גם כאשר מדובר בחברה חדשה, אך יש יסוד להניח כי מדובר בפעילות של ״הקמת חברות סדרתית״, מתוך כוונה לעשות שימוש לרעה בעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת. לפיכך, רשם הוצאה לפועל יכול לעשות שימוש בסעיף 43 לחוק ההוצאה לפועל, המאפשר הטלת עיקול בידי צד שלישי ולהטיל עיקול גם בחברה צד ג׳ בתנאים האלו. כמו כן, הרחיבה הלכת גל יעד את הלכת רשף קבלנים לגבי כספים, להבדיל מנכסי מיטלטלין. עם זאת, במצב של גל יעד שבו התיק מנוהל בהוצאה לפועל, היות ומדובר במצב בו עדיין אין פסק דין שקובע כי ניתן לבצע הרמת מסך וניתן לאחר שמיעת עדויות וכדומה, הנטל הנסיבתי להטלת עיקול בחברה צד ג׳ הוא גבוה יותר, ונדרוש רמת זהות גבוה מאד בין שתי החברות. 

מכאן עולה, כי קיימים מקרים שלכאורה חוב מסוים של זוכה בתיק הוצאה לפועל, נראה כחוב אבוד ופעמים רבות הזוכה פשוט מוותר על גביית החוב, כי לשיטתו החברה החייבת ריקה מתוכן ונכסים. בפועל עם זאת, קיימת אפשרות בהליך חריג במסגרת ההוצאה לפועל, שדורש מיומנות מיוחדת אשר משרדנו מתמחה בכך, לגבות את החוב באמצעות עיקולים כלפי חברת צד ג' כמתואר לעיל.

נגישות

להרשמה לניוזלטר החודשי שלנו:​

Call Now Buttonחייגו | Call