עו"ד ליאור שבי - אכיפת חוזה במלחמה

אכיפת חוזה וסיכול חוזה במלחמה: מה שצריך לדעת

ב-8 באוקטובר הממשלה הכריזה באופן רשמי כי ישראל נמצאת במצב מלחמה בעקבות המתקפה הרצחנית על יישובי עוטף עזה יום קודם לכן. מלבד ההשלכות הצבאיות, צצות שאלות הקשורות לאכיפת חוזים ולסיכול חוזים במצב של מלחמה.

ברור לכל כי מלחמה היא אירוע חריג המשנה את המציאות באופן דרמטי. מצב מלחמה מפר את השגרה ולעיתים קרובות פוגע ביכולת של הצדדים החתומים על החוזה או ההסכם לקיים את התחייבויותיהם ולגרום לכך שחוזה שהוכרז כתקף יהפוך לבלתי אפשרי או בלתי סביר ליישום. זה מה שאתם צריכים לדעת בתקופה מאתגרת זו.

על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, חוזה שנכרת בנסיבות רגילות, ימשיך להיות תקף גם בזמן מלחמה, אלא אם כן מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 18 לחוק, המגדיר "אירוע מסכל". אירוע מסכל הוא אירוע בלתי צפוי וחד פעמי, אשר לא היה ניתן לצפותו או למנעו, אשר גרם לכך שקיום החוזה אינו אפשרי או שונה באופן יסודי מהסכם הצדדים.

אם צד לחוזה טוען שהפרתו נובעת מאירוע מסכל, עליו להוכיח את קיומו של האירוע, את אי יכולתו לצפות אותו או למנעו, ואת השפעתו על יכולתו לקיים את החוזה. אם בית המשפט ימצא שהוכח קיומו של אירוע מסכל, הוא יורה על פטור מהפרת החוזה או מתשלום פיצויים.

עם זאת, על פי  חלק מפסיקות העבר, מלחמת יום כיפור ומגפת הקורונה לא נחשבו כ"אירוע מסכל". לכן, בעת כריתת החוזה, מומלץ להגדיר ככל שניתן מהו כוח עליון ומה המשמעות שלו. רצוי לפרט מהם התנאים בגינן יעוכבו תשלומים או אפילו יתבטלו.

סיכול חוזה הוא מצב בו קיום החוזה אינו אפשרי או שונה באופן יסודי מההסכם, ללא תלות בהתנהגותם של הצדדים. על מנת שטענת סיכול חוזה תתקבל, יש להוכיח את קיומם של שלושה תנאים מצטברים:

  • קיומן של נסיבות אשר בעקבותיהן אין אפשרות לקיים את החוזה
  • היעדר יכולת של המפר למנוע את הנסיבות אשר מנעו את קיום החוזה
  • היעדר יכולת לצפות מראש את הנסיבות אשר מנעו את קיום החוזה

השלכותיה של מלחמה על חוזים עשויות להיות משמעותיות. במקרים מסוימים, מלחמה עלולה להוביל לביטול החוזה, במקרים אחרים היא עלולה להוביל לעיכוב ביצוע החוזה ובמקרים אחרים היא עלולה להוביל לדרישה לתשלום פיצויים.

על מנת להתמודד עם ההשלכות של מלחמה על חוזים מומלץ לנקוט בצעדים הבאים: לבחון את החוזים הקיימים ולזהות חוזים אשר עלולים להיפגע מהמלחמה, ליצור קשר עם הצדדים האחרים בחוזים אלו על מנת לדון באפשרויות להתמודדות עם ההשלכות של המלחמה, לבחון את האפשרות של ביטול החוזים או של עיכוב ביצוע ולבחון את האפשרות של דרישה לתשלום פיצויים מהצד השני.

נגישות

להרשמה לניוזלטר החודשי שלנו:​

Call Now Buttonחייגו | Call